Aktualności

Start » Aktualności

 • 15-08-2016

  Szkolenia obligatoryjne 2016 r.

  Szanowni Państwo,

  Regionalna Rada Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych RO KIBR w Zielonej Górze prowadzić będzie Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe Biegłych Rewidentów zgodnie z uchwałą KRBR nr 2751/51a/2015 z dnia 28.01.2015r. w następujących modułach:

  Moduł XIII - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

  Moduł XVI - Zmiany w Ustawie o rachunkowości wynikające z dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku

  więcej informacji

 • 22-05-2016

  Szkolenie: Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych

  Szanowni Państwo,

  na podstawie wspólnych ustaleń Komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej KRBR) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (dalej KKN) proponujemy Państwu szkolenie z zakresu zasad i procedur kontroli działalności podmiotów uprawnionych oraz zgodności dokumentacji badania sprawozdań finansowych z obowiązującymi standardami rewizji finansowej.

  więcej informacji

 • 27-04-2016

  Szkolenie - Kodeks pracy po zmianach- regulacje obowiązujące od 2016 r.

  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów  w  Zielonej Górze

  serdecznie zaprasza dnia 13 maja 2016 r.

  na szkolenie

  „ Kodeks pracy po zmianach- regulacje obowiązujące od 2016 r.”.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 16 lok. 17, w godzinach 9:30-14:00.

  Szkolenie poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  Arkadiusz Piotr Opala

          

  Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia (w załączniku)do dnia  6 maja 2016 r. na adres e-mail: zielonagora@kibr.org.pl


  Koszt szkolenia: 150 zł + VAT 23%

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 

  68 452 84 47 lub e-mail: zielonagora@kibr.org.pl

   

  Celem szkolenia jest zapoznanie się z kodeksem pracy po zmianach  jakie zaszły w 2016 r.

 • 19-08-2015

  Szkolenia obligatoryjne Biegłych Rewidentów w 2015 r.

  Uprzejmie informuję, że decyzją Krajowej Rady z dnia 5 maja 2015 r. Regionalny Oddział KIBR w Zielonej Górze uzyskał wpis do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w roku 2015.

  Więcej informacji o organizowanych szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na podstronie -> szkolenia obligatoryjne.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

  Z poważaniem

  Prezes Regionalnej Rady
  Jacek Wegner

 • 06-04-2015

  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO KIBR w Zielonej Górze

  W dniu 27 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału w Zielonej Górze.
  Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie Programu działania Regionalnego Oddziału
  w latach 2015-2019.
  Walne Zgromadzenie dokonało wyboru prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

  Wynik wyborów:

  Regionalna Rada

  Jacek Wegner - prezes
  Stanisław Kozakiewicz - zastępca prezesa
  Lilijana Bajda - skarbnik
  Jacek Korzyb - sekretarz
  Bogusław Wróbel - członek

  Komisja Rewizyjna

  Stefania Bukowska - przewodnicząca
  Jolanta Banaszczak - członek
  Mariola Chojnacka - członek

  Delegaci na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:

  Stefania Bukowska
  Jacek Korzyb
  Stanisław Kozakiewicz
  Bolesław Tatarzycki
  Jacek Wegner

 • 16-03-2015

  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO KIBR w Zielonej Górze

  Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze.

  zaprasza na

  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów

  Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze

  które odbędzie się

  27 marca 2015 r (piątek)

  I termin – godz. 10,00

  II termin – godz. 10,15

  w siedzibie Regionalnego Oddziału w Zielonej Górze, przy ulicy Batorego 16 lok. 17


  Naszymi gośćmi będą Pan Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Pani dr Jadwiga Szafraniec, sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W czasie Walnego Zgromadzenia, oprócz zagadnień sprawozdawczo – wyborczych, nastąpi wręczenie odznaczeń samorządowych biegłym rewidentom z naszego Oddziału oraz zastaną omówione nowe zasady obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów obowiązujące od 2015 roku.

   

 • 01-08-2014

  Szkolenia obligatoryjne biegłych rewidentów w 2014 r.

  Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem szkoleń obligatoryjnych na 2014 r. organizowanych przez Regionalny Oddział KIBR w Zielonej Górze.

  Więcej informacji o organizowanych szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na podstronie -> szkolenia obligatoryjne.

 • 19-10-2014

  Konferencja "Biegli Rewidenci–przedsiębiorcom"

  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

  w Zielonej Górze

  ma zaszczyt zaprosić

  na

  Konferencję

   „Biegli Rewidenci – przedsiębiorcom”

  Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r.

  w Hotelu Ruben, Aleja Konstytucji 3 Maja 1 A w Zielonej Górze


  Program i potwierdzenie udziału
 • 06-03-2014

  Wyniki wyborów - RO KIBR w Zielonej Górze

  Regionalna Rada RO KIBR w Zielonej Górze informuje, że dnia 20 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W wyniku wyborów do Regionalnej Rady oraz Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  Komisja Rewizyjna
  -Jolanta Banaszczak

  Regionalna Rada
  - Jacek Korzyb


  Po uzupełnieniu składu Komiska Rewizyja ukonstytuowała się w następujący sposób:

  Stefania Bukowska - przewodnicząca
  Jolanta Banaszczak - z-ca przewodniczącej
  Piotr Radkiewicz - członek

 • 18-02-2014

  Seminarium dla biegłych rewidentów

  Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, którego tematem będzie:

  Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych (obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta - MSRF 250)”

  Wykład poprowadzi Pan Arkadiusz Opala.

  Zapraszamy 7 marca na godz. 10:00 do siedziby RO KIBR, ul. Batorego 16 lok. 17. w Zielonej Górze.

  Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 28 lutego 2014 r. pod nr telefonu 68 452 84 47 lub na adres: zielonagora@kibr.org.pl


  Udział w seminarium jest bezpłatny.