Archiwum aktualności

Start » Archiwum aktualności

 • 07-02-2017

  Szkolenie - Ceny transferowe od 2017 r.

  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

  w Zielonej Górze

  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu

  Ceny transferowe od 2017 r”.

  Szkolenie odbędzie się dnia 3 marca (piątek) 2017 r.  o godzinie 10:30 w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lok 17 (IV piętro).

  Koszt szkolenia wynosi: 300,00 zł + VAT

  Szkolenie poprowadzi Pan Rafał Szafraniec, który jest doradcą podatkowym, prowadzi również szkolenia dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem praktycznym w pracy jako Dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG.

  więcej informacji

 • 16-11-2016

  Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie 29.11.2016 r. - Zielona Góra

  W 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych, zmienia się też Ustawa o biegłych rewidentach.


  Obowiązek raportowania danych niefinansowych obejmie banki i instytucje finansowe, spółki giełdowe i inne jednostki zainteresowania publicznego, które spełniają określone kryteria poziomu zatrudnienia oraz progu aktywów lub obrotu.

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest jedną z organizacji, które uczestniczyły w partnerstwie na rzecz tłumaczenia na język polski najpopularniejszego sposobu raportowania danych niefinansowych, wynikających z działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – standardu GRI G4. Środowisko biegłych rewidentów mocno angażuje się zarówno w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt, jak i w działania edukacyjne i popularyzatorskie dotyczące tej tematyki. Rola biegłego rewidenta, kojarzona do tej pory przede wszystkim z badaniem sprawozdań finansowych, zyskuje nowy wymiar – eksperta wspierającego przedsiębiorstwa w przygotowaniach do raportowania , a także biorącego udział w opracowywaniu raportu niefinansowego. 

  Przed audytorami stoją też nowe wyzwania związane ze zmianą Ustawy o biegłych rewidentach. Te wyzwania dotyczą również ich klientów. Zwiększa się bowiem odpowiedzialność obydwu stron za badanie sprawozdania finansowego, zdecydowanie większy nacisk – zgodnie z międzynarodowymi standardami – położony zostanie na badanie stopnia ryzyka biznesowego. Wszystko to będzie wymagało jeszcze lepszej i głębszej współpracy między biegłymi i ich klientami. 

  O tym, z czym wiążą się nowe obowiązki raportowania, dlaczego warto podejmować i raportować działania CSR, jakie nowe wyzwania stoją przed firmami audytorskimi i ich klientami, dyskutować będziemy w gronie ekspertów podczas konferencji „Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.   


  Szczegóły znajdują się w załączniku

  Łączę wyrazy szacunku,

  Jacek Wegner
  Prezes Regionalnej Rady 
  Regionalny Oddział KIBR w Zielonej Górze

 • 06-11-2016

  Szkolenia w ramach samokształcenia - grudzień 2016 r.

  Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach w ramach samokształcenia.

  1. „Zmiany w CIT i VAT od 2017 roku oraz najnowsza praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych”

  2. „Udokumentowanie badania zgodności i wiarygodności w dokumentacji rewizyjnej”

  więcej informacji

 • 15-08-2016

  Szkolenia obligatoryjne 2016 r.

  Szanowni Państwo,

  Regionalna Rada Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych RO KIBR w Zielonej Górze prowadzić będzie Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe Biegłych Rewidentów zgodnie z uchwałą KRBR nr 2751/51a/2015 z dnia 28.01.2015r. w następujących modułach:

  Moduł XIII - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

  Moduł XVI - Zmiany w Ustawie o rachunkowości wynikające z dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku

  więcej informacji

 • 22-05-2016

  Szkolenie: Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych

  Szanowni Państwo,

  na podstawie wspólnych ustaleń Komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej KRBR) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (dalej KKN) proponujemy Państwu szkolenie z zakresu zasad i procedur kontroli działalności podmiotów uprawnionych oraz zgodności dokumentacji badania sprawozdań finansowych z obowiązującymi standardami rewizji finansowej.

  więcej informacji

 • 27-04-2016

  Szkolenie - Kodeks pracy po zmianach- regulacje obowiązujące od 2016 r.

  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów  w  Zielonej Górze

  serdecznie zaprasza dnia 13 maja 2016 r.

  na szkolenie

  „ Kodeks pracy po zmianach- regulacje obowiązujące od 2016 r.”.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 16 lok. 17, w godzinach 9:30-14:00.

  Szkolenie poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  Arkadiusz Piotr Opala

          

  Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia (w załączniku)do dnia  6 maja 2016 r. na adres e-mail: zielonagora@kibr.org.pl


  Koszt szkolenia: 150 zł + VAT 23%

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 

  68 452 84 47 lub e-mail: zielonagora@kibr.org.pl

   

  Celem szkolenia jest zapoznanie się z kodeksem pracy po zmianach  jakie zaszły w 2016 r.

 • 19-08-2015

  Szkolenia obligatoryjne Biegłych Rewidentów w 2015 r.

  Uprzejmie informuję, że decyzją Krajowej Rady z dnia 5 maja 2015 r. Regionalny Oddział KIBR w Zielonej Górze uzyskał wpis do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w roku 2015.

  Więcej informacji o organizowanych szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na podstronie -> szkolenia obligatoryjne.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

  Z poważaniem

  Prezes Regionalnej Rady
  Jacek Wegner

 • 06-04-2015

  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO KIBR w Zielonej Górze

  W dniu 27 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału w Zielonej Górze.
  Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie Programu działania Regionalnego Oddziału
  w latach 2015-2019.
  Walne Zgromadzenie dokonało wyboru prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

  Wynik wyborów:

  Regionalna Rada

  Jacek Wegner - prezes
  Stanisław Kozakiewicz - zastępca prezesa
  Lilijana Bajda - skarbnik
  Jacek Korzyb - sekretarz
  Bogusław Wróbel - członek

  Komisja Rewizyjna

  Stefania Bukowska - przewodnicząca
  Jolanta Banaszczak - członek
  Mariola Chojnacka - członek

  Delegaci na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:

  Stefania Bukowska
  Jacek Korzyb
  Stanisław Kozakiewicz
  Bolesław Tatarzycki
  Jacek Wegner

 • 16-03-2015

  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO KIBR w Zielonej Górze

  Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze.

  zaprasza na

  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów

  Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze

  które odbędzie się

  27 marca 2015 r (piątek)

  I termin – godz. 10,00

  II termin – godz. 10,15

  w siedzibie Regionalnego Oddziału w Zielonej Górze, przy ulicy Batorego 16 lok. 17


  Naszymi gośćmi będą Pan Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Pani dr Jadwiga Szafraniec, sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W czasie Walnego Zgromadzenia, oprócz zagadnień sprawozdawczo – wyborczych, nastąpi wręczenie odznaczeń samorządowych biegłym rewidentom z naszego Oddziału oraz zastaną omówione nowe zasady obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów obowiązujące od 2015 roku.

   

 • 01-08-2014

  Szkolenia obligatoryjne biegłych rewidentów w 2014 r.

  Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem szkoleń obligatoryjnych na 2014 r. organizowanych przez Regionalny Oddział KIBR w Zielonej Górze.

  Więcej informacji o organizowanych szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na podstronie -> szkolenia obligatoryjne.

 • 19-10-2014

  Konferencja "Biegli Rewidenci–przedsiębiorcom"

  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

  w Zielonej Górze

  ma zaszczyt zaprosić

  na

  Konferencję

   „Biegli Rewidenci – przedsiębiorcom”

  Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r.

  w Hotelu Ruben, Aleja Konstytucji 3 Maja 1 A w Zielonej Górze


  Program i potwierdzenie udziału
 • 06-03-2014

  Wyniki wyborów - RO KIBR w Zielonej Górze

  Regionalna Rada RO KIBR w Zielonej Górze informuje, że dnia 20 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W wyniku wyborów do Regionalnej Rady oraz Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  Komisja Rewizyjna
  -Jolanta Banaszczak

  Regionalna Rada
  - Jacek Korzyb


  Po uzupełnieniu składu Komiska Rewizyja ukonstytuowała się w następujący sposób:

  Stefania Bukowska - przewodnicząca
  Jolanta Banaszczak - z-ca przewodniczącej
  Piotr Radkiewicz - członek

 • 18-02-2014

  Seminarium dla biegłych rewidentów

  Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, którego tematem będzie:

  Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych (obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta - MSRF 250)”

  Wykład poprowadzi Pan Arkadiusz Opala.

  Zapraszamy 7 marca na godz. 10:00 do siedziby RO KIBR, ul. Batorego 16 lok. 17. w Zielonej Górze.

  Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 28 lutego 2014 r. pod nr telefonu 68 452 84 47 lub na adres: zielonagora@kibr.org.pl


  Udział w seminarium jest bezpłatny.

 • 05-02-2014

  Szkolenie - Najnowsze zmiany w VAT

  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze serdecznie zaprasza w dniu 20 lutego 2014r., na szkolenie p.t. „ Najnowsze zmiany w VAT”.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lok. 17, w godzinach 10:00-16:00.

  Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Pan Rafał Szafraniec, który łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym w pracy jako Dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG.

  Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia do dnia 13 lutego 2014 r. na adres e-mail: zielonagora@kibr.org.pl


  Koszt szkolenia: 250 zł + VAT 23%

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 

  68 452 84 47 lub e-mail: zielonagora@kibr.org.pl

 • 22-01-2014

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RO KIBR w Zielonej Górze

  Informuję, iż Regionalna Rada RO KIBR w Zielonej Górze w dniu 07.01.2014 r. podjęła uchwałę o następującej treści:

  „Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalna Rada RO KIBR w Zielonej Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału w dniu 13 lutego 2014 r. w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lokal 17 o godz. 11⁰⁰ w pierwszym terminie i 11¹⁵ w drugim terminie. 
  Celem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wybór uzupełniający członka Regionalnej Rady oraz członka Komisji Rewizyjnej RO KIBR w Zielonej Górze."

  W trakcie Walnego Zgromadzenia nastąpi wręczenie odznaczeń przyznanych biegłym rewidentom z naszego Oddziału przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Wręczenia dokona dr Danuta Krzywda, zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 
  Ponadto dr Danuta Krzywda wygłosi wykład na temat „Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej”.

  Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

  Z poważaniem

  Prezes Regionalnej Rady
  Jacek Wegner


 • 04-06-2013

  Komunikat Krajowej Komisji Nadzoru

  Szanowni Biegli Rewidenci,

  Krajowa Komisja Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru.

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik 2 (http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/kkn/uchwala_KKN_14_zal2.doc) do uchwały nr 15/30/2009 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu wyboru wizytatorów.

  Termin składania ankiety wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 30 czerwca 2013 r.

  Zapraszamy do współpracy.

 • 22-05-2013

  Konferencja zawodowa dla biegłych rewidentów - 13 czerwca 2013 r.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zawodowej dla biegłych rewidentów, której tematem będzie:

  Problemy z korektą kosztów z tytułu niezapłaconych w ciągu 30 i 90 dni faktur w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

  Wykład poprowadzi Pan Zbigniew Przybycień- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

  Konferencja odbędzie się dnia 13 czerwca w godz. 10:00-14:00 w siedzibie RO KIBR, ul. Batorego 16 lok. 17. w Zielonej Górze.

  Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 11 czerwca 2013 r. pod nr telefonu 68 452 84 47 lub na adres: zielonagora@kibr.org.pl


  Udział w konferencji jest bezpłatny.

 • 22-05-2013

  Szkolenia obligatoryjne biegłych rewidentów w 2013 r.

  Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem szkoleń obligatoryjnych na 2013 r. organizowanych przez Regionalny Oddział KIBR w Zielonej Górze.

  Więcej informacji o organizowanych szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na podstronie -> szkolenia obligatoryjne.

  Zachęcamy do zapoznania z atrakcyjną ofertą szkolenia wyjazdowego w sercu Ziemi Kłodzkiej w Polanicy Zdrój -> więcej informacji

 • 09-01-2013

  SPOTKANIE NOWOROCZNE

  Dnia 10 stycznia o godz. 10:00 organizowane jest SPOTKANIE NOWOROCZNE biegłych rewidentów naszego Oddziału. 


  Gościem naszym będzie Pan Józef Król, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.


  W czasie spotkania Regionalna Rada przedstawi sprawozdanie z działalnościw 2012 roku oraz plan pracy na rok 2013.


  Spotkanie odbędzie się w siedzibie Oddziału przy ul. Batorego 16 lok. 17.

 • 22-10-2012

  Konferencja z okazji 20-lecia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

  18 września Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze świętował jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczystą Konferencję "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu".

  W imieniu własnym i Regionalnej Rady KIBR w Zielonej Górze, pragnę serdecznie podziękować uczestnikom za udział w Konferencji i wspólne świętowanie jubileuszu.


  Jacek Wegner

  Prezes Regionalnej Rady KIBR w Zielonej Górze

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zapraszamy do galerii zdjęć, lektury artykułu prasowego oraz telewizyjnej relacji z Konferencji.

  Dla TVP Gorzów Wielkopolski wypowiedzieli się Jacek Wegner, prezes RO KIBR w Zielonej Górze i Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, członek Komisji ds. etyki KIBR.

Wybierz stronę: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22